Kodėl kompleksinės paslaugos?

1. Kita rezultatų kokybė.
Ar jums pažįstama situacija, kai kiekvienas tarsi savo vietoje ir atliko savo darbą pagal gautas instrukcijas, savo atsokomybės rėmuose, bet gautas rezultatas vis tiek neatitinka lūkesčius arba jo praktiškai nėra ( ne toks, kokio tikėjotės)? Tarpusavyje susijusių užduočių delegavimas į vienas rankas leidžia išvengti koordinacinių pagal sąveiką sunkumų, kaip: kokius tikslus reikia pasiekti, kokias užduotis reikia vykdyti, kaip vykdyti, kad viskas eitų pagal numatytą planą ir per numatytą laiko tarpą.
2. Laiko ekonomija.
Tie, kurie turi praktinius įgūdžius tam tikroje sferoje (specializacija), tie sugeba iš anksto numatyti "povandeninius akmenis", operatyviai išanalizuoti ir atskleisti gaunamų duomenų esmę, tiksliai ir tikslingai suplanuoti veiksmo planą, kas leidžia jiems gauti rezultatą su optimaliomis pastangomis. Aišku, galima savarankiškai užsiimti ūkiniais reikalais, kurių laikui bėgant tampa vis mažiau, sprendžiant juos, kai atsiranda, būdais, greitai surastais, ir galbūt tai netgi išsaugos kai kuriuos pinigus jūsų kišenėje… bet ir nepadės juos į ją. Ne veltui turtingi žmonės laiką laiko vienu iš vertingiausių verslo aktyvu, į kurį reikia investuoti.
3. Pinigų ekonomija.
Verslas turi nemažai momentų, kuriuos svarbu vykdyti, ir vykdyti tiksliai, bet jie neteikia jūsų piniginei tiesioginės pridėtinės vertės. Taigi kam leisti tiek daug pinigų tokiems reikalams( ofisas ir jo išlaidos, algos, transporto išlaidos ir kiti) , kai yra tie, kurie jau turi visa, ka reikalinga, ir jie ir taip vykdo šiuos darbus, ir jiems nesunku daryti tai ir jums, sutarties pagrindu? Nauda akivaizdi: toks kooperacijos būdas leidžia pradedančiajam verslininkui išvengti didelių investicijų šių užduočių sprendimui verslo pradžios stadijoje. O mažajam ir viduriniajam verslui toks sprendimas leis išvengti didelių mokesčių, kas ne tik mažina operatyvias kompanijos veiklos išlaidas, atlaisvinandama dalį apyvartos lėšų, bet ir didina konkurencinę galią, mažindama jūsų paslaugų savikainą.
4. Produktyvioji konkurencija.
Henry Fordas, pasakodamas savo sėkmės paslaptį, kartą pasakė: "… aš, kaip tikrasis vadovas, tik svarsčiau apie tai, kaip pasiekti sugalvotus rezultatus, o nustatytų užduočių sprendimus aš pateikdavau savo komandai…". Netęrškite savo minčių rutina! Geriau koncentruokitės į tai, kas leis jums pasiekti norimų rezultatų ir nustatytų tikslų. Išsaugokite savo proto skaidrumą savo verlse. Mūsų pastovių klientų tarpe yra tokių, kurie tiesiog užsiima tik tuo, kas jiems yra svarbu ir patinka - pardavimais, kas namuose prie kompiuterio (online verslas) , kas pastoviai išvykose (verslo specifika), suteikę mums jų verslo veiklos administravimą.

Mūsų paslaugos

Verslo veiklos administravimas:
 - Ūkinių operacijų valdymas, įskaitant ūkines sutartis;
 - Operacijų su steigimo kompanijos dokumentais administravimas ir realizavimas; 
- Struktūrinio kompanijos padalinio organizavimas, koordinavimas ir kontrolė;
 - Finansinė analizė ir finansų veiklos (rezulatų) numatymas (planavimas);
- Kitos veiklos rūšys;
Buhaterinė apskaita ( pagrindinės): 
- Apskaitos politikos parengimas remiantis Lietuvos buhalterinės apskaitos standartu;
- Dokumentų apyvartos ir vidinių kompanijos procesų rengimas;
- Kreitoriaus/ debitoriaus įsiskolinimo susitarimo aktų sudarymas; 
- Finansinio audito palyda;
- Buhalterinės apskaitos atkūrimas; 
- Metinių ataskaiyų sudarymas (balansas, pajamų / išlaidų ataskaitos);
- PVM deklaracijos; 
-Ilgalaikio turto apskaita; 
- Bankinių operacijų registracija apskaitoje; 
-Mokesčių apmokėjimo skaičiavimas, mokesčių deklaracijų paruošimas ir deklaravimas; 
- Darbo laiko apskaitos tabelių sudarymas; 
- Algų apskaita; 
- Darbo sutarčių paruošimas ir regi; 
- Kūro išlaidų nurašimo dokumentų paruošimas; 
- Prekių sandėlyje apskaita;
- Verslo poskyrio buhalterijos vykdymas kompanijose su jau veikiančia buhalterija (outsuorcing);
Migracijos paslaugos:
- Palyda institucijose; 
- Dokumentų užpildymas; 
- Pagalba ir palyda gaunant darbo vizas (darbo vizos; verslo veiklos rėmuose);
- Pagalba ir palyda gaunant leidimą gyventi Lietuvoje; 
Kompanijų registravimas:
- Naujų kompanijų atidarymas; 
- Kompanijų, turinčių istoriją, pardavimas (su PVM ir be); 
- PVM kodo gavimas ( yra papildomų sąlygų ); 
- Banko sąskaitos ( padedame ); 
Virtualusis ofisas:
Virtualusis ofisas – tai teisingas ir efektyvus sprendimas besikūriančiam ir viduriniajam verslui.Užsisakę virtualaus ofiso paslaugą, Jūs gausite: 
- Korespondencijos adresą; 
- Pašto gavimą/siuntimą pagal nurodytą adresą (įskaitant skenavimą/siuntimą per el.paštą); 
- Informavimas apie kiekvieną gautą laišką, el.laišką, siuntą, skambutį; 
- Siuntų gavimas/siuntimas (imamas papildomas mokestis, atsižvelgiant į siuntų vežėjo kompanijos kainoraštį); 
- Galimybė atsiimti siuntas ir korespondenciją UAB „FinaSucVita“ ofise; 
-Kontaktinės informacijos teikimas tiems, kurie skambina; 
Kompanijos registracijos adreso teikimas ( tik komplekte su baziniais paslaugų paketais) ;
Jums pageidaujant, galime:
 - Užregistruoti el.pašto adresą;
- Užregistruoti domeną;
- Sukurti tinklalapį-vizitinę ( ir ne tik );
- Pagaminti kompanijos antspaudus;
- Darbo apsaugos dokumentų paketo paruošimas;
- Padaryti jūsų verslo komandos personalo atranką;
- Administracinio personalo pareigų instrukcijų sudarymas ( sukoordinuoti personalo veiklą );
- Surasti patalpas jūsų verslo veiklai;
- Pravesti rinkos monitoringą, siekiant surinkti duomenis apie verslo planą, siekiant kuo galima optimaliau pradėti jūsų verslą (verslo sferos);
- nustatykite mums užduotį, o mes rasime jai sprendimą.
Sekretoriaus paslaugos: 
 - Skambučių priėmimas; 
- Dokumentų paruošimas (oficialū laiškai, administracinės sutartys, paraiškos) 
- Atstovybė valdžios institucijose; 
- Patikrinimas (administracinis paštas); 
 - Atstovybė susitikimuose ir/arba susitikimų su jūsų klientais, partneriais organizavimas; 
- Bilietų skrydžiams užsakymas; 
- Viešbučių rezervavimas;
Juridinės paslaugos (sferos): 
- Komercinė veikla ir sutartys; 
- Licenzijos ir patentai; 
- Intelektualioji nuosavybė; 
- Neliečiamybė; 
- Mokesčių teisė; 
Kitos paslaugos: 
- investiciniai projektai, neliečiamybės sferos projektų kuravimas (kaip užsakovo atstovai); 
-Prekės ženklo registravimas; 
- Prekės palyda ( įskaitant sutartis, muitinės formalumus ir pristatymą).
Kai pradėsite užsiiminėti tuo, ką tikrai mėgstate daryti, tai niekada gyvenime neperdirbsite....
Brajanas Treisi
Žmogus su dvejojančiomis mintimis netvirtas visuose savo keliuose...
Naujasis testamentas, " Apaštolo Iakovo laiškas ", 1:8